075 7710515 info@sv-cartouche.nl

Schietsportvereniging Cartouche.

Opgericht op 8 april 1987
Volg ons op Facebook

Schietsport Vereniging Cartouche

De schietsport, een sport die nog altijd door een aantal mensen niet, of moeilijk wordt geaccepteerd. Omdat er vuurwapens bij “betrokken” zijn. Omdat er nog altijd door sommige mensen wordt gedacht dat iemand die vuurwapens heeft vermoedelijk wel eens “wapengek” kan zijn, om maar niet te zeggen “vuurwapen-gevaarlijk”. En vuurwapens die volgens hen toch ontworpen zijn om er “lelijke” dingen mee te doen. Wel, dat zou dus ook gelden voor b.v. de handboogschutters. Pijl en boog gevaarlijk ? Tja, gevaarlijk is ook een honkbalknuppel !

In de handen van iemand die er iets “lelijks” mee wil doen.

Het zou een gevaarlijke “sport” zijn……

Wat dacht u van voetbal en boksen, om maar niet te spreken van de z.g. kooigevechten of “free-fight”.  Procentueel gezien gebeurt er eigenlijk nooit iets bij de schietsport. Vooral omdat er tijdens de opleiding tot schutter gekwalificeerde trainers zorgen voor optimale veiligheid en nadat een aspirant-schutter de status van schutter heeft bereikt de veiligheid tijdens het beoefenen van de sport altijd mensen (de baanfunctionaris) blijven toezien op het naleven van de regels die zijn opgesteld door het bestuur ten einde die zo belangrijke veiligheid te waarborgen. Als geen ander zijn sportschutters mensen die wellicht meer dan anderen beseffen dat schietsport veilig is en veilig moet blijven !

En voor de sportschutter is “een” wapen een gewoon sport attribuut, precies zo als een tennisracket dat is voor een tennisspeler.
En dat sportschutters soms “in vuur en vlam” staan voor een bepaald wapen, tja, ook iemand die tennist kan soms behoorlijk opgewonden raken van b.v. een nieuw soort racket. Dat is verbonden met je hobby tenslotte.

Overtuig uzelf eens en bezoek eens de Schietvereniging Cartouche in Hoofddorp, ondergebracht in een schietsportcentrum op het sportpark Toolenburg te Hoofddorp.

 

Hieronder vindt u de Privacyverklaring voor Schietsportvereniging Cartouche.

Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereniging Cartouche (hierna: ‘de Vereniging’), gevestigd in Zaanstad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Amsterdam) onder nummer 40535601. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
  b. een aankoop doet bij de Vereniging;
  c. zich aanmeldt voor een eventuele nieuwsbrief van de Vereniging;
  d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
 
1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
  a. naam;
  b. voornaam;
  c. adres;
  d. e-mailadres;
  e. telefoonnummer;
  f. leeftijd;
  g. geslacht;
  h. functie;
  i. bankrekeningnummer.
     
1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
  a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
  b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
  c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
  d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
  e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
  f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.
     

 

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 0757710515 of per e-mail aan secretaris@sv-cartouche.nl voor:
  a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
  b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
  c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
  d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.
     
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
     
4. DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
   
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.